OM

Trond Larsen

Setersetervegen 223

2213 Kongsvinger

 

Tlf: 928 04 541

 

E-post: post@trolar.no

Rådgivning, kurs og seminar innen hundefaget. Spesielt innen brukshund, redningshund og tjenestehund. Rådgiving også for såkalte problemhunder.

 

Trolar holder til på Kongsvinger. Aktivitetene gjennomføres med utgangspunkt i bopel hvor jeg har undervisningsrom og testbane. Treningsområder finnes i umiddelbar nærhet. Overnatting vil skje i Politihøgskolens fasiliteter på Sæter Gård. Det vil bli informert nærmere om dette i forbindelse med hver enkelt aktivitet.

 

Tjenester:

 

• Valpebeskrivelse ved utvelgelse av valp til konkurransehund, spesialsøk, redningshund og tjenestehund.

 

• Utvikling og stimulering av valp og unghunder.

 

• Test av hunder. Testen kan tilpasses hver enkelt i forhold til hva hunden skal brukes til. Det vil så gis råd, med bakgrunn i test og erfaring fra trening, om hva som bør vektlegges i den videre trening.

 

• Vanlig mentaltest.

 

• Spesialsøkskurs med vektlegging av søksutvikling og markering.

 

• Sporkurs og runderingskurs.

 

• Kvalitetssikring av tjenestehunder, redningshunder og spesialsøkshunder.