OM

Trond Larsen

Setersetervegen 223

2213 Kongsvinger

 

Tlf: 928 04 541

 

E-post: post@trolar.no

KURSTILBUD

Mentalitetskurs:

Mål:   Gi deltakerne bedre forståelse av hundens egenskaper, beskrive hundenes sterke og svake sider og gi anbefaling om egnethet til tenkt bruksområde og til videre trening med testen som grunnlag.

 

Består av teori og praktisk test av hunder. Passer fore eksempel fra fredag til søndag med teori fredag kveld og testing av hunder lørdag og søndag. Testen tilpasses hundens alder og hva hunden skal brukes til.

Minstealder på hund er 6mnd. Maks alder 3 år.

Gjennomgang av hver enkel test i plenum.

 

 

Sporkurs:

Mål: Gi hund og hundefører forståelse og ferdigheter i godt og intensivt nesearbeid for å utrede spor.

Består av noe teori, men mest praktisk sporarbeid utfra hver enkelt hund og hundeførers nivå.

 

 

Valp – og unghund:

Utvikling: Mål:  Gi hundefører forståelse for hvordan hunden bør stimuleres eller trenes/ ikke trenes med tanke på utvikling mot et mål.

 

Det vil spesielt bli lagt vekt på å unngå for mye belastning av hunden mentalt, søksutvikling, håndteringstoleranse, miljøtrening, kontakt mellom hund og fører og bruk av forsterker mm.

Gjennomføres som teori og praksis som ukeskurs.

Minstealder på hund er 3mnd. Maks alder 8 mnd.

 

 

 

Kursene vil bli annonsert for påmelding. Det vil også være mulig å bestille kurs for grupper.