OM

Trond Larsen

Setersetervegen 223

2213 Kongsvinger

 

Tlf: 928 04 541

 

E-post: post@trolar.no

Jeg holder til på Kongsvinger, ca 8 km nord for sentrum.

 

Nærmere veibeskrivelse fås ved påmelding til kurs/annen aktivitet.